Kvalitet og Miljø

Rumag er ISO 9001:2015 sertifisert av BSI med sertifikat nr. FM 663865

Kvalitet

Hos Rumag er «bare fornøyde kunder» alles førsteprioritet.

Vi ønsker å gi våre kunder en opplevelse som skiller seg ut fra våre konkurrenter. Vi utvikler en eksemplarisk kundefokusert kultur basert på at ting skal være rett første gang og vi skal være i en kontinuerlig forbedringsprosess.

Det ultimate målet på kvalitet er bare fornøyde kunder.

Miljø

Rumag skal arbeide for å ta miljøbesparende beslutninger, som samtidig opprettholder god kvalitet på våre leveringer.

Rumag skal overholde alle lovpålagte miljøkrav, og ha en løpende forbedring på løsninger og tiltak iverksatt for å redusere miljøets belastning.

HMS

Ved å fokusere på systematisk HMS-arbeid, vil vi kunne oppnå bedre rutiner, mindre sykefravær og enda større medvirkning blant de ansatte. Dette gir igjen bedre kvalitet i arbeidet for arbeidstaker, bedre resultater for virksomheten, større konkurransekraft, tillit hos kunder og arbeidslyst hos den enkelte.

Trivsel på arbeidsplass

For å nå disse målene må vi ha engasjerte, motiverte og kvalifiserte medarbeidere. Dette får vi gjennom trivsel på arbeidsplassen, ved å gi utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider samt faglig utvikling intern og eksternt.

Etikk

Alle medarbeidere hos Rumag skal følge de etiske retningslinjer vi har og disse er basert på norske og internasjonale regler for etikk i arbeidslivet.